Er zijn vele aspecten in de behandeling van een kind anders dan bij een volwassene, omdat kinderen volop in ontwikkeling zijn, zowel mentaal als fysiek. Een baby is anders dan een peuter en een peuter is weer anders dan een kleuter of een puber.
Baby’s en Kinderen
Er zijn vele aspecten in de behandeling van een kind anders dan bij een volwassene, omdat kinderen volop in ontwikkeling zijn, zowel mentaal als fysiek. Een baby is anders dan een peuter en een peuter is weer anders dan een kleuter of een puber.
Als er een probleem in een van de facetten van de ontwikkeling optreedt, heeft dit gevolgen voor de totale ontwikkeling van het kind. Elk kind vraagt dan ook zijn eigen unieke benadering.
Tijdens een osteopatische behandeling wordt door het kind bepaald hoe het zich laat behandelen. Het is aan de osteopaat om op creatieve wijze het kind te volgen en te behandelen.
Kinderen ervaren de behandeling in het algemeen als aangenaam, omdat er met zachte mobilisatie- en manipulatietechnieken wordt gewerkt. Sommige kinderen huilen tijdens de behandeling, terwijl anderen in slaap vallen. Dit komt, omdat door het ontspannen van de weefsels de prikkels naar de hersenen veranderen, waar het kind op reageert.De osteopaten van Osteopathie Gouda maken alleen gebruik van veilige osteopathie technieken. ‘Holding’ is geen osteopatisch techniek en passen wij ook zeker niet toe in onze praktijk. Daarnaast zullen wij ook nooit baby’s kraken. Bij Osteopathie Gouda is veiligheid erg belangrijk.
Indicaties osteopathie voor baby’s en kinderen
 
•    Huilbaby’s, onrustige kinderen
•    Kinderen met onregelmatige schedeltjes, met name na moeizame bevallingen (tang, vacuumextractie, sectio)
•    Voorkeurshouding van het hoofdje
•    Asymmetrie van het lichaam
•    Klachten door of na een val
•    Slik- of zuigproblemen
•    Maagkrampjes, overgeven, reflux
•    KISS-syndroom
•    Slaapstoornissen
•    Hoofdpijn, buikpijnklachten
•    Buikklachten, bijvoorbeeld darmkrampjes, obstipatie
•    Keel-, neus- en oorproblemen
•    Ontwikkelingsproblemen (mentaal /fysiek)
•    Moeilijkheden met praten
•    Snel vermoeid of juist hyperen
•    Snel kwaad, woede aanvallen, niet goed in ’t vel zitten
•    Longklachten, benauwdheid
•    Klachten na trauma’s
•    Voor, tijdens of na orthodontistische behandelingen