Een overzicht van de kosten van een osteopathisch consult.
Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren telefonisch te worden geannuleerd. Bij een niet tijdig geannuleerde  afspraak wordt een volledig consult in rekening gebracht.
Vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland vergoeden de kosten van osteopathie of een gedeelte ervan. Dit is afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten. Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor meer informatie over de vergoedingen.
Hier vindt u een lijst met zorgverzekeraars en de daarbij behorende vergoedingen.
LET OP!: BTW plicht osteopaten 2013.
Middels deze brief wil de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) u inlichten over de invoering van BTW op uw behandeling bij de osteopaat. Deze regeling gaat in op 01-01-2013.
De overheid heeft in haar bezuinigingsplannen (het zgn. Kunduz- of lenteakkoord) gemeend dat alle niet BIG- geregistreerde zorgverleners 21% omzetbelasting moeten gaan afdragen.
LEES MEER….