(Top) sport is vaak grensverleggend. Blessures kunnen hiervan het gevolg zijn.
Een osteopaat onderzoekt het gehele lichaam. Naast het behandelen van bestaande klachten, kunnen storende factoren, die in eerste instantie geen problemen geven, worden opgespoord, waardoor de belastbaarheid van het lichaam steeds optimaal blijft. Osteopathie realiseerst bewegingswinst. Het herstel van de bewegingsfunctie verbetert de sportprestatie, werkt preventief en zet aan tot natuurlijke genezing in geval van een blessure.  In nauwe samenwerking met ons netwerk van o.a. fysio- en manueel therapeuten, artsen en hersteltrainers kan de periode van herstel zo kort mogelijk worden gehouden. Zonder (sport)osteopathie geen (top)sport.